NHỮNG CÁCH LÀM SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, sáng tạo và linh hoạt của các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Cư M'gar trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO THANH NIÊN HÔM NAY

110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 – CT/TW

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

DẤU ẤN 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định rõ mục tiêu: Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Người thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu và của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên; trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

BẮC GIANG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC, LAN TỎA TRONG CỘNG ĐỒNG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ tỉnh 5 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai chuyên đề hằng năm và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, chủ động, sáng tạo; nội dung học tập và làm theo Bác thiết thực, cụ thể hơn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

QUẢNG NINH LÀM THEO LỜI BÁC

Với Quảng Ninh, dường như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc và Thợ mỏ Quảng Ninh một tình cảm đặc biệt. Sinh thời, từ năm 1946 đến năm 1965, Người đã 9 lần về thăm, làm việc tại Quảng Ninh; những lần không thể về thăm, động viên, căn dặn cán bộ, công nhân ngành than, nhân dân, học sinh, bộ đội… Bác Hồ còn nhiều lần gửi thư, điện khen ngợi, hỏi thăm Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.

ĐẮK LẮK: TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NHỮNG NỘI DUNG ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Tỉnh ủy Đắk Lắk đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định các nội dung đột phá.

HỌC THEO LỜI BÁC TỪ NHỮNG VIỆC NHỎ NHẤT

Thời gian qua, không chỉ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà chị Trần Thị Phượng - Chi hội trưởng Phụ nữ (PN) ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An còn tích cực tham gia vận động chị em thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống hội viên (HV), xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TUỔI TRẺ HUYỆN BUÔN ĐÔN: THỰC HIỆN NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Sáng 28-4, Huyện Đoàn Buôn Đôn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

KHẮC PHỤC TRIỆT ĐỂ BỆNH “LƯỜI” HỌC LÝ LUẬN

Để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Bác, bản thân mỗi thanh niên cần ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ; có lối sống giản dị... đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay cần trang bị nền tảng lý luận vững chắc cùng những tri thức khoa học mới, khắc phục triệt để bệnh "lười" học lý luận.

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 126

Luợt truy cậpp: 6406944

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk